Na transparentním účtu na obnovu benáteckých varhan je nyní částka: 322.056,- Kč
Projekt na záchranu varhan v kostele sv. Máří Magdalény
hlavní partneři