Na transparentním účtu na obnovu benáteckých varhan je nyní částka: 728.621,- Kč
Projekt na záchranu varhan v kostele sv. Máří Magdalény
hlavní partneři