Jak podpořit

Jak můžete pomoci a přispět na projekt restaurování benáteckých varhan?

 

Převodem svého finančního daru na transparentní účet záchrany benáteckých varhan. 

Číslo transparentního účtu u Komerční banky a.s.: 115-8929720257/0100

Stav transparentního účtu je přístupný veřejnosti na stránkách Komerční banky zde.

Zadruhé v rámci projektu „Adopce píšťal“ adopcí konkrétní varhanní píšťaly popř. jiné části varhan. Rezervaci adoptované píšťaly je možno provést online na našich stránkách. Cena píšťal je přizpůsobena možnostem dárce od 500,- Kč do 5.000,- Kč. Píšťala bude na dva týdny rezervována jen pro Vás. Po uhrazení částky je píšťala Vámi navždy adoptována. 

„Adoptivní rodič“ obdrží Adopční listinu a jeho jméno bude zaneseno do pamětní knihy, kterou po dokončení restaurátorských prací umístíme do varhan pro příští generace. Listina může sloužit i jako krásný netradiční dárek ke zvláštním příležitostem (narozeniny, svatba, výročí, křtiny, biřmování, ukončení školy apod.).

Pokud byste rádi poskytli dar a chtěli se na detailech domluvit osobně, kontaktujte nás prosím emailem marek.miskovsky@gmail.com nebo info@benateckevarhany.cz nebo osobně přímo v kanceláři benátecké fary.

Víte že?

O dary věnované na obnovu benáteckých varhan můžete snížit svůj daňový základ. Rádi Vám vystavíme potvrzení o převzetí daru nebo uzavřeme darovací smlouvu.

Fyzické osoby si mohou dar odečíst ze základu daně dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Právnické osoby mohou uplatnit odečet ze základu daně dle ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Jsme vděčni za Vaši podporu hmotnou, společenskou i duchovní!