O varhanách

Varhanní stroj v kostele sv. Máří Magdalény byl zakoupen v roce 1892 z kostela sv. Václava v Praze. V nepříznivých dobách, zejména v období totality, kdy církev byla vnímána jako nepřítel státu a lidu, nebyla našim benáteckým varhanám věnována žádná péče a údržba. Budoucnost varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Benátkách nad Jizerou je nejistá. Jejich stav je natolik vážný, že by k opravě mělo dojít co nejdříve.

Jako stěžejní pro sbírku na záchranu benáteckých varhan je připraven projekt tzv. „Adopce píšťal“, který je podrobněji popsán pod odkazem „Jak podpořit“ benátecké varhany.

Varhanní píšťaly našich varhan jsou rozděleny do tří tzv. varhanních strojů. Každý stroj je nedílnou částí varhan a je vybaven vlastními rejstříky, tedy sadami píšťal. Dva z těchto strojů jsou ovládány rukami varhaníka z vlastní klaviatury (I. a II. manuál). Třetí stroj je ovládán z pedálnice pro hru nohama. 

Toto rozdělení jsme použili i pro přehledný výběr píšťaly k adopci. Každý řádek představuje jeden varhanní rejstřík. Jeden rejstřík tvoří řada píštal stejného zvukového charakteru, seřazených v tabulce od největší a nejhlouběji znějící píšťaly (zcela vlevo), až po nejmenší píšťalu s nejvyšším tónem (zcela napravo). 

Rejstříky se od sebe odlišují svým zvukovým projevem, zabarvením tónu, silou vydávaného tónu. Je to dáno materiálem píšťaly a také jejím tvarem a provedením.

Pomozte nám opravit tento jedinečný nástroj, aby se z jeho zvuku mohly těšit příští generace. Staňte se součástí historie adopcí malého kousku varhan a

„… v tónech jejich navždy život svůj ukotvíte“.