Technický posudek

Posouzení technického stavu varhan proběhlo ze strany kvalifikovaného varhanáře pana Filipa Turchicha dne 5.1.2018.

Popis současného stavu

Skříň varhan – vnější plochy jsou znečištěny ptačím trusem, prachem, zbytky ptačího hnízda a skořápkami od holubích vajec. Některé konstrukční prvky jsou uvolněny.

Hrací stůl – korpus hracího stolu je lokálně silně napaden dřevokazným hmyzem. Zejména u vodících drážek rolety je poškození tak značné, že jsou kusy vedení odštípnuté a odrolené. Ve vnitřní části hracího stolu je napadení červotočem stopové. Práh nad klaviaturou je prošlapaný. Manuálové klaviatury mají boční vůle a dorazy kláves jsou “vymlácené“. Potahy kláves se na krajích odlupují a odstávají. Čela kláves jsou nalepena obráceně a některá se také odlupují. Při “opravě“ pedálové klaviatury byly odstraněny původní nášlapy kláves a byly nahrazeny nepraktickými a nestylovými. Dorazové a vymezovací plstě jsou obroušené. Prostor v hracím stole je zaprášen, ale nejedná se o nijak fatální stav. Rejstříková a tónová traktura v hracím stole až na výjimky funguje bez větších problémů. Šlapky na ovládání pevných kombinací jsou otočeny a traktura spojek není doregulována.

Tónová a rejstříková traktura – veškeré lišty zvedající ventily jsou silně zaprášeny. Zaprášen je také prostor pod měchem, kudy je vedena rejstříková a manuálová traktura. Prostor pod pedálovou vzdušnicí je silně znečištěn. Deska s převodovými hřídelemi je zaprášená a lokálně zapadaná různými nečistotami. Některé trčky zvedající tónové lišty pedálové vzdušnice jsou vypadlé. Pedálová traktura je rozregulována. Některé trčky, které vypadly, jsou nahrazeny nevhodnými týbly. To vše má v pedálových rejstřících za následek nehrající tóny nebo naopak tóny visící. Převodové úhelníky pod pedálovou vzdušnicí pod vlivem zapadaných nečistot jdou ztuha. Některé kožené čočky sloužící jako ložiska v kovových ramínkách jsou na pokraji životnosti. Jedná se cca o 40 – 50 ks. Další jsou povolené a některé se protáčejí.

Vzdušnice – kuželkové vzdušnice jsou v docela dobrém stavu. Lokálně se vyskytuje červotoč a píšťalnice jsou pokryty prachem. Vzhledem k tomu, že při ohledání nebylo možné vzdušnice otevřít, nelze zjistit aktuální stav rejstříkových kancel. Dle dostupných informací lze předpokládat, že se kancely neotvíraly delší dobu a jsou zaprášeny a obsahují drobné nečistoty, čemuž nasvědčuje, že při natlakování dochází k slabému proznívání některých tónů.

Píšťalový fond – kovové píšťaly jsou v celkem dobrém stavu. Na některých jsou deformace a na krytých je u ladících klobouků zteřelé okožení. U jednotlivých kusů jsou deformovány ladičky a věšáky. Dřevěné píšťaly jsou lokálně napadeny červotočem a některé mají poškozené ústí těla. Věšáky pro píšťaly I. a II. manuálu, které byly do varhan umístěny v nedávné době, jsou nevhodně namontovány přes ladící lávku a neumožňují bezpečný pohyb při ladění. Píšťaly jsou k věšákům přidrátovány, a v případě akutního zásahu, který v běžné praxi trvá několik minut, je nutné nejdříve odstranit drát, pak píšťalu vymotat z věšáků, a až potom je na ní možné pracovat. Navíc tento způsob není k píšťalám šetrný.

Vzduchové hospodářství – měchová soustava vykazuje lokální defekty. Pojistný ventil na plováku zásobního měchu netěsní a cihly uložené na desce měchu nejsou zabaleny a práší se z nich. Vedení vzduchu vykazuje netěsnosti. Záplaty na okožení měchu jsou na místech odtrhlé a vzduch jimi uchází.

Souhrnem – Nástroj lze prozatím používat v rámci liturgie. Je však nutné při hře počítat s některými omezeními a s omezenou spolehlivostí nástroje. Stav nástroje se bude postupně zhoršovat, protože charakter defektů v jednotlivých částech varhan je takový, že se nadále prohlubují a jejich rozsah zvětšuje (výskyt dřevokazného hmyzu, znečištění v celém nástroji, regulace traktury). Přes veškeré defekty je nástroj solidně postaven a jeho umělecká a historická stránka je na umělecké výši.

Generální oprava nástroje

Demontáž nástroje
Jednotlivé části nástroje, budou demontovány, zabaleny tak, aby při transportu nebyly poškozeny a po snesení z kůru budou převezeny k dílenské opravě. Demontovány budou tyto části: hrací stůl, píšťalový fond, vzdušnice obou manuálů a pedálu, měch, traktura, vybrané konstrukční prvky.

Varhanní skříň
– suchý a mokrý proces čištění všech částí varhan ponechaných na kůru
– opravy konstrukčních prvků skříně a výplní skříně
– opravy vnějších prvků a ploch skříně
– rekonstrukce podlahy pódia mezi hracím stolem a varhanní skříní
– suchý a mokrý proces čištění podlahy pod varhanami
– konzervace dřevěných částí varhanní skříně a podlahy pod varhanami

Hrací stůl
Hrací stůl bude v dílně rozebrán na jednotlivé segmenty a ty pak budou jednotlivě opraveny.

Manuálové klaviatury
– vyčištění jednotlivých kláves a rámů
– výměna plstí
– renovace potahů kláves
– konzervace částí rámů
– vymezení bočních vůlí kláves
– kompletace

Pedálová klaviatura
– vyčištění rámu a kláves
– výměna nákližků na klávesách za stylové
– výměna dorazových filců
– konzervace
– truhlářské opravy rámu
– montáž a regulace kláves

Pedálová spojka
– vyjmutí hřídelí z hřídelové desky
– vyčištění všech částí spojky ( hřídelová deska, hřídele, abstrakty)
– ošetření kovových částí
– výměna vyložení v ložích os hřídelý a ramínek hřídelý
– konzervace
– sesazení pedálové spojky

Manuálová spojka
– demontáž jednotlivých spojkových částí
– vyčištění a konzervace
– kompletaceTraktura
– čištění a konzervace abstraktů

Rejstříková traktura a kolektivy
– renovace kovových částí
– čištění a konzervace abstraktů
– výměna dorazových filců a kůží
– truhlářské opravy
– montáž jednotlivých částí

Korpus hracího stolu
– vyčištění a konzervace
– truhlářské opravy
– výroba nové rolety
– doplnění chybějícího popisu stylovým štítkem a obnova stávajících

Montáž všech částí hracího stolu do rámu a zabalení k transportu.

Píšťaly
– demontáž předkrývek a u krytých píšťal demontáž ladících špuntů
– suchý a mokrý proces čištění
– oprava defektních částí
– konzervace
– vytmelení výletových otvorů po červotoči
– kontrola okožení a natalekování krytých píšťal
– u otevřených – oprava ladiček, popřípadě výměna zinkových ladiček za cínové

Kovové – suchý a mokrý proces čištění
– vyrovnání deformací
– cínařské opravy – vytržené ladičky, upadlé vousy…
– u krytých píšťal výměna těsnících kůží na ladících kloboucích

Vzdušnice
– demontáž tónových lišt
– demontáž štoků
– odstranění polepů rejstříkových kancel
– demontáž tónových a rejstříkových ventilů (tónové ventily tvoří kruhová olověná “placka“)
– odstranění staré kůže a kontrola roviny těsnící plochy olověné placky, případně roviny těsnící plochy jiného druhu ventilů
– okožení novou kůží
– výměna těsnících a dorazových plstí na ose ventilů
– suchý a mokrý proces čištění samotných vzdušnic
– opravy vzdušnic a tmelení výletových otvorů po červotoči
– kontrola těsnosti vrtání jednotlivých tónů
– konzervace vzdušnic
– montáž a regulace zdvihu tónových ventilů společně s tónovými lištami
– nové polepy kancel

Tónové lišty
– suchý a mokrý proces čištění
– výměna kožených čoček v průchodů ramínek
– konzervaceŠtoky
– suchý a mokrý proces čištění
– vytmelení výletových otvorů po červotoči
– kontrola těsnosti vedení vzduchu
– konzervace

Vzduchové hospodářství
Měchová soustava (čerpací a zásobní měchy)
– odstranění okožení
– suchý a mokrý proces čištění
– opravy konstrukce čerpacího a zásobního měchu
– překožení sacích ventilů, kontraventilů a pojistného ventilu
– nové okožení a kompletace měchu

Vzduchové kanály
– suchý a mokrý proces čištění kanálů
– konzervace
– lokální opravy
– zapojení kanálů

Po zapojení vzduchového hospodářství budou na plochu plováku zásobního měchu vráceny cihly tvořící zátěž. Následně bude provedena kontrola těsnosti a kontrola výšky tlaku.

Traktura (rejstříková a tónová)
Abstrakty
– suchý a mokrý proces čištění
– konzervace
– oprava defektních

Rastry s kovovými úhelníky
– suchý a mokrý proces čištění
– konzervace
– oprava defektních částí
– výměna kožených čoček v průchodech ramínek
– při usazení úhelníků bude osa otáčení promazána

Hřídelová deska
– demontáž jednotlivých hřídelí
– suchý a mokrý proces čištění
– konzervace
– oprava průchodů ramínek
– výměna kožených čoček v ložích os hřídelí a ramínek hřídelí

Montáž
– dílensky opravené kusy varhan budou zabaleny a převezeny do kostela. Po transportu na kůr budou umístěny na svá místa ve varhanní skříni a budou zapojeny.
– po připojení vzduchové soustavy bude zapojena a vyregulována traktura a píšťaly budou usazeny
zpět na svá místa.

Intonace
– jednotlivé rejstříky budou silově vyrovnány a případné zvukové anomálie budou odstraněny.

Ladění
– celkové ladění varhan

Odhadovaný čas prací cca 1,5 – 2 roky

Demontáž nástroje 48.000,- Kč
Varhanní skříň 47.000,- Kč
Píšťaly 64.000,- Kč
Vzdušnice 262.000,- Kč
Vzduchové hospodářství 74.000,- Kč
Hrací stůl 136.000,- Kč
Traktura 66.000,- Kč
Montáž 88.000,- Kč
Intonace 32.000,- Kč
Ladění 26.000,- Kč
   
Celková cena 2484 hodin + 222.000,- Kč materiál 843.000,- Kč
Rezerva +10% 930.000,- Kč